Executive Committee

Office Bearers and EC Members for 2019-20 Session

President:

Shyam Sundar Kundu

Vice- President:

Chandrasekhar Pandit

Kartick Chandra De

Sudip Kr. Ghosh

Tapas Kr. Pal

General Secretary:

Susanta Roy Karmakar

Joint Secretaries:

Badal Kumar Jana

Pintu Banerjee

Rhitabrata Chatterjee

Subhra Kanti Mandal

Treasurer:

Sutapa Sanyal

Election Commission:

Avishek Ghosh

Pritha Chakraborty

Subha Manna

Swati Bhattacharya

Raj Kr. Sing

EC Members for 2019-20 Session

Sl. no. EC Members
1 Ariktam Chatterjee
2 Asit Kr. Ghosh
3 Avishek Ghatak
4 Badal Chandra Barman
5 Biswajyoti Roy
6 Chandra Kanta Saha
7 Debnarayan Roy
8 Debabrota Mondal
9 Debasish Banerjee
10 Gautam Bandyopadhayay
11 Malay Kr. Mukhapadhyay
12 Md. Abdur Rafik Sardar
13 Niloy Bakshi
14 Partha Das
15 Parnajyoti Karmakar
16 Roopmala Saha
17 Sarmila Pal
18 Somnath Mondal
19 Saurav Chakraborty
20 Swapan Sarkar